Krutfabrik

Bortglömda Platser!

Alldeles för fina för att bara glömmas bort.

Krutfabriken i berget!

När kriget i Europa bröt ut 1939 stod Sverige inför en situation där mycket ammunition behövde produceras på kort tid. AB Bofors kunde inte producera krut i tillräcklig mängd varför krigsproduktion blev nödvändig. Anläggningen byggdes i samarbete med Hellefors bruk, som bland annat försörjde anläggningen med arbetskraft. I huvudsak producerades bomullskrut. Platsen valdes på grund av sitt strategiska läge, långt inne i landet, men ändå med goda förbindelser, tack vare järnväg (stationen i Neva), och vägsystem av god kvalité.

 

Militär trupp förlades till området, som bland annat betjänade ett antal luftvärnsbatterier, då flygangrepp var det största hotet. Anläggningen överflögs vid minst ett tillfälle under kriget, och det finns muntliga uppgifter om att tyskt flyg skall ha beskjutits. Det finns dock intet som styrker dessa uppgifter.

 

Fabriken byggdes i två delar, med en ovanjordsdel och en bergförlagd del. Fabriken producerade krut under hela kriget, och produktionen upphörde i stort sett samma dag som kriget upphörde.

 

Metoderna som användes var relativt primitiva, och passade för massproduktion under krigstid, men inte för fredsmässig produktion. Anläggningen utvecklades därför inte vidare. Istället utvecklades tekniken på annan, mer rationell plats. Anläggningen fanns dock kvar för reservproduktion till och med 1973. Platsen har efterhand förfallit, men finns till del kvar ännu idag.

 

Källa på ovanstående: wikipedia

 

 

Besöket anordnades av SFHF

www.fortifikation.se

Ångpannan!

Byggd i en egen utsprängd del i berget och står separerad från övriga fabriksdelar.

Torken!

 

 

Blandade bilder

Allt material på denna sida tillhör oss på bortglomt.se - Inga undantag. Vill ni använda nån bild är vi inte omöjliga men fråga först.