Kalklinbanan

Bortglömda Platser!

Alldeles för fina för att bara glömmas bort.

Kalklinbanan mellan Forsby och Köping!

Kalkbrottet

 

I Österåker i Vingåkers kommun mellan sjöarna Hjälmaren och Öljaren, vid linbanans ena ändstation, ligger Forsby kalkbrott. Marken ägdes från början av Forsby säteri som bröt kalk för husbehov. 1938 köpte Skånska Cement AB marken och började bryta kalk i industriell skala. Idag ägs brottet av Nordkalk.

Bygget

Linbanan byggdes 1939-1941 av AB Nordströms Linbanor på uppdrag av Skånska Cement, samtidigt med kalkbruket i Forsby och dess cementfabrik i Köping. En arbetsstyrka på 300 man uppförde anläggningen med en takt på 2,1 km/månad. Beslutet att bygga en linbana togs efter jämförelser med andra transportmedel: lastbil, järnväg och även lastfartyg genom Hjälmare kanal. En linbana visade sig mest kostnadseffektiv på längre sikt, vilket var viktigt eftersom transporterna vid denna tid utgjorde en väsentlig del av totalpriset för cementen som producerades. Vid planeringen tog särskild hänsyn till den omgivande naturen, i synnerhet vid korsningen med Hjälmaren.

Anläggningar

Forsby kalkbrott

 

Sammanbyggt med linbanestationen i Forsby finns sju silor för grovkrossad kalksten. Därtill finns maskinverkstad för linbanevagnarna,bilverkstad för truckarna, mekverkstad för övriga maskiner, transformatorhus, smedja och gruvstuga (rastlokal) för arbetarna.Till verkstaden går sidospår för linbanekorgarna från lastningsbyggnaden, dessa fungerar också som uppställningsplats för korgar som inte är i rotation. Vid drivstationen i Malmberga finns banans andra verkstad. Där ligger också personalbostäder; tre hus precis vid stationen och ytterligare 9 cirka en kilometer därifrån. Personalbostäder,uppfördes vid samtliga stationer i etapper mellan 1941-1964. Bostäderna såldes ut från företaget kort därefter, de sista 1975. Så småningom togs skötseln och ansvar för VA frågor, sophämtning vid Kalkbrottsvillorna över av Vingåkers kommun

 

 

Statistik för bygget

Resurs Mängd

Betong 15 000 m³

Armeringsjärn 1 000 ton

Arbetsstyrka 300 pers

Arbetstid 800 000 persontimmar

Totalkostnad 4 MKr.

 

Vid vår resa valde vi att inte besöka ändstationerna då vi trodde att vi inte skulle kunna se något vid dessa. Kanske var detta beslut felaktigt?

Mycket imponerande anläggningar är det oavsett vad!

 

Källa för texten ovan: http://sv.wikipedia.org/wiki/Kalklinbanan_Forsby-K%C3%B6ping

Lite bilder på det runt om stationerna:

Lite bilder från sydligaste stationen:

Lite bilder från mellanstationen:

Slutligen lite bilder från norra stationen:

Allt material på denna sida tillhör oss på bortglomt.se - Inga undantag. Vill ni använda nån bild är vi inte omöjliga men fråga först.