Armerngsjärn1

Bortglömda Platser!

Alldeles för fina för att bara glömmas bort.

Armeringsjärnsfabrik!

Bruket anlades intill en å år 1756.Från början var detta bruk underställt ett annat bruk och var så fram till 1873. Den första anläggningen utgjordes av en hammarsmedja för tillverkning av spik och stångjärn.

 

1775 bytte bruken till ny ägare och var i de nya ägarnas ägo frm til 1887. Under deras tid installerades det första valsverket vid bruket (år 1812). 1870 kom en person till bruket som i början av 1890 talet skulle komma att bli ägare av detsamma. Smältsmedjan drev sedan av denna person ända till 1899 då den brann.

 

I början av 1900-talet lades produktionen helt om för att bara infatta tillverkning av armeringsjärn. I samband med detta gjordes också vissa nyinvesteringar. 1941-42 elektrifierades hela bruket och ett nytt, modernt finvalsverk installerades. Redan 1959 var dock finvalsverket omodernt och ersattes då istället med ett helautomatiskt valsverk.

 

Fastän investeringarna fortsatte under 1960- och 70-talen kom bruket fortsättningsvis att vara en jämförelsevis liten anläggning. När bruket i början av 1980-talet köptes upp av en större konkurrent valde man att lägga ner verksamheten. Våren 1984 var verksamheten avvecklad.

 

Källa: wikipedia, internet (namn och plats har redigerats bort)

 

Lite få bilder men då vissa delar används så har vi endast fotat de delar som står mer eller mindre öde. Enda interiörfotona är genom en rasad vägg.

Allt material på denna sida tillhör oss på bortglomt.se - Inga undantag. Vill ni använda nån bild är vi inte omöjliga men fråga först.