Svavelbrott

Bortglömda Platser!

Alldeles för fina för att bara glömmas bort.

Svavelkis brott och anrikningsverk

XXXXXgruvan eller Kiselgruvan som den också kallas, förekom det bara brytning några få år, 1917-1919 . Under dessa år hann man bryta ca 80000ton berg. I dagbrottet som det är utvann man i första hand svavelkis men även andra mineraler togs till vara.

I anrikningsverket beläget 100 meter nedanför brottet utvanns de mineraler man ville ta till vara på. Till verket kördes utvunnet material i vagnar som troligtvis kördes men handkraft på enkla räls. Efter två års brytning gick bolaget i konkurs, varvid all verksamhet upphörde. Kvar är bara mycket förorenad mark vilket syns på ett par bilder på ängen där resterna dumpades.

 

Biprodukterna nickel och guldockra användes för att framställa rödfärg.

 

OBS gruvan/brottet har bedömts som farligt då rasrisk föreligger!

Brottet/gruvan och dess gruvgångar

Vi återkommer med fler bilder från brottet

Anrikningsverket samt övriga byggnader

Allt material på denna sida tillhör oss på bortglomt.se - Inga undantag. Vill ni använda nån bild är vi inte omöjliga men fråga först.